Начало Общ. администрация Документи - всички категории Профил на купувача

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Профил на купувача
Брой подкатегории: 1
Профил на купувача Файлове: 0
Подкатегории:
Публична покана № 9027203 Файлове: 1

Доставка с предмет:

„Закупуване на транспортни средства за нуждите на ОП „Комунални услуги –Троян“, гр. Троян:

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции:

  • обособена позиция №1 – „Закупуване на автомобил със специална употреба - автовишка“;
  • обособена позиция №2 – „Лек автомобил – втора употреба“.