Начало Общ. администрация Документи - всички категории Приватизация

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Приватизация
Брой подкатегории: 1
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Приватизация Файлове: 6
Подкатегории:
Публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол Подкатегории: 4 Файлове: 63

Създаването и воденето на публичния регистър е на основание:

  • чл.29, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
  • Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и след приватизационен контрол, обнародвана в ДВ бр.70 от 08.08.2003 г.
  • Правила за организиране воденето на публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол в община Троян, приети с Решение № 897/25.09.2003 г. на Общинския съвет – Троян

Публичния регистър съдържа информация за процесите на приватизация и следприватизационен контрол осъществени от Община Троян след влизане в сила на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, вписана в четири партиди. [повече]

Файла:
Годишен план за работа на Община Троян по закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2018 година

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-02-2018 15:46:30 Размер 274.01 KB Изтегляне 807

Рeшение № 581 от 30 ноември 2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Във връзка с 30% намалената вече началната конкурсна цена, определена с Решение №531/28.09.2017 г. на Общински съвет – Троян, за продажба на Обособена част от имуществото „БКС” – ЕООД, гр. Троян представляваща бетонов и варов възел, включваща поземлен имот с идентификатор 03558.112.76 с площ 13964 кв. м. по кадастралната карта на с. Белиш, местността „Червянска лъка”, заедно с всички построени в имота сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.

Дата 10-01-2018 11:53:33 Размер 175.09 KB Изтегляне 831

Годишен план за работа на Община Троян по закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2017 година

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-03-2017 13:47:57 Размер 14.31 KB Изтегляне 954

Решение № 259 от 29.09.2016 г. - относно продажба на част от имуществото на "БКС" ЕООД, град Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Решение за продажба чрез публично оповестен конкурс Обособена част от имуществото „БКС” – ЕООД, гр. Троян представляваща бетонов и варов възел, включваща поземлен имот с идентификатор 03558.112.76 с площ 14249 кв.м. по кадастралната карта на с. Белиш, местността „Червянска лъка”, заедно с всички построени в имота сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.

Дата 28-10-2016 12:22:53 Размер 29.5 KB Изтегляне 1076

Решение № 176-IV от 19.05.2016 г. на ОбС-Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Относно приватизация на Обособена част от имуществото на „БКС” – ЕООД, град Троян

Дата 08-06-2016 11:38:38 Размер 96.79 KB Изтегляне 1127

Годишен план за работа на Община Троян по закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2016 година

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 08-06-2016 11:36:38 Размер 29 KB Изтегляне 1160