Начало Общ. администрация Документи - всички категории

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Начало
Брой категории: 18
Общинска администрация Подкатегории: 20 Файлове: 121
Бюджет и човешки ресурси Подкатегории: 13 Файлове: 151
Екология Подкатегории: 5 Файлове: 16

Общинска програма за опазване на околната среда 2013 - 2020 година

Местни приходи Подкатегории: 2 Файлове: 17
Образование Подкатегории: 6 Файлове: 53
Обществени поръчки и профил на купувача Файлове: 0
Общинска собственост Подкатегории: 42 Файлове: 290
Приватизация Подкатегории: 5 Файлове: 69
Социални дейности Файлове: 14
Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян Подкатегории: 6 Файлове: 32
Финанси Подкатегории: 8 Файлове: 17
Кадастър, регулация и земеустрояване Файлове: 1
Здравеопазване Файлове: 0
Култура Подкатегории: 1 Файлове: 4
Профил на купувача Подкатегории: 1 Файлове: 1
Кметски съвети Подкатегории: 1 Файлове: 0
Център за подкрепа за личностно развитие - Троян Файлове: 4
CAF Файлове: 2