Начало
www.troyan.bg

Прогноза за времето

Туристически 3D портал

Фестивал на сливатаhttp://festivalnaslivata.com/


Рок академия - Троянarticle thumbnailПублично обсъждане на приоритетите на проекто-бюджета за 2015 година
20/11/2014

Предстои приемането на бюджета на Община Троян за 2015 година. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общественост. Разработването и приемането [ ... ]


article thumbnailСпиране на водоподаването на 13.11.2014 г.
13/11/2014

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи за изграждане на водопровода по проект “Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гра [ ... ]


article thumbnailПокана за обществено обсъждане на предложения за изменение и допълнение на наредби (17.11.2014 г.)
11/11/2014

Уважаеми съграждани, Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, кметът на Община Троян Донка Михайлова има удов [ ... ]


article thumbnailУченически конкурс за написване на стихотворение, разказ или есе на тема "Да събудим детските сърца за добри дела"
10/11/2014

Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – гр. Троян   Обявява ученически конкурс за написване на стихотворе [ ... ]


article thumbnailПроучване на проблемите с детското насилие и употребата на наркотици, алкохол и цигари сред учениците от 9 – 11 клас от средните училища на територията на община Троян
10/11/2014

В настоящото проучване са обхванати ученици от 9-11 клас от средните училища на територията на община Троян. Изследването е проведено през месец юни 2014 година и вклю [ ... ]


article thumbnailПрисъждане на награда „Коректен туристически обект, предоставящ хотелиерски услуги“
10/11/2014

За първи път в Община Троян Със Заповед № 999 от 13.10.2014 г. на кмета на Община Троян са утвърдени Правила за присъждане на награда „Коректен туристически обект, предо [ ... ]


article thumbnailИнформация за състоянието на безработицата в община Троян
10/11/2014

За гражданите на общината темата работни места и заетост е основна и важна. В управленската програма на кмета Донка Михайлова този приоритет е основен, затова Общ [ ... ]


article thumbnailИнформация от отдел „Местни приходи“ към 31.10.2014 г.
10/11/2014

На 30.10.2014 г. изтече срока за внасяне на втора вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. На 31.10.2014 г. изтече сро [ ... ]


article thumbnailИнформация относно извършените от Община Троян дейности във връзка със земите по §4
10/11/2014

За земите, предоставени за ползване от гражданите въз основа на актовете по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на з [ ... ]


article thumbnailЗа наличието и управлението на земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи към 30.10.2014 г.
10/11/2014

След близо 20-годишно чакане и прехвърляне на преписки между институциите, миналата година Община Троян успя да възстанови едно голямо количество имоти. На община  [ ... ]


article thumbnailИзпълнение на Общинската програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“
10/11/2014

Програмата финансира проекти на граждани, граждански структури, на институции. Тази година кандидатстваха рекорден брой проекти, като от допуснатите 16 проекта, 14  [ ... ]


article thumbnailИзпълнение на капиталовата програма на Община Троян към 31 октомври 2014 г.
10/11/2014

Към настоящия момент капиталовата програма се изпълнява по график, съгласно сключените договори с изпълнителите. Извършени са ремонтни работи на улични и тротоар [ ... ]


article thumbnailПодарък за троянския кмет от клуба по карате „Атнес“
03/11/2014

Успех за женския отбор На 25 и 26 октомври в Добрич се проведе Националната купа по карате на България. 24 клуба и над 360 каратисти участваха в състезанието, което е ед [ ... ]


article thumbnailКалендарен план на културните и спортни събития в Община Троян през месец ноември 2014 г.
01/11/2014

ДАТА НАЧАЛО СЪБИТИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА
1. XI. - Ден на народните будители 10.00 ч.
„Пътуваща библиотека“ НЧ „Събуждане-1897“ с. Л [ ... ]


article thumbnailПоздравителен адрес от кмета на Община Троян относно Деня на народните будители
01/11/2014

Уважаеми просветни и културни дейци, Скъпи съграждани,
Поздравявам Ви с Деня на народните будители, един хубав български празник, който намери достойнот [ ... ]


Воден цикъл на Община Троян - Воден цикъл на Община Троян - Начало

@ & *